Anmälan om kryddning av snaps

LÄS MER

Anmälan om kryddning av snaps i den egna verksamheten enligt 8 kap. 3 § alkohollagen

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

För att ha rätt att krydda spritdryck enligt bestämmelsen måste tillståndshavaren först göra en anmälan till kommunen. Innan sådan anmälan har gjorts föreligger inget rätt att krydda spritdrycken. När alkoholhandläggare registrerat anmälan får du krydda din egen snaps vid traditionella högtider. Det gäller bara traditionell snaps vid till exempel julbord och motsvarande tillfällen.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Avgifter och taxor - Lessebo

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Behörig firmatecknare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa