Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

LÄS MER

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. 

Anmälningspliktiga verksamheter kan använda denna e-tjänst för att uppfylla kravet på anmälan till tillsynsmyndighet (Myndighetsnämnden, Lessebo kommun).  Myndighetsnämnden fattar senare beslut och skickar dessa till respektive verksamhet.

Läs mer i informationen från regeringskansliet: Hårdare regler för nya nikotinprodukter - Regeringen.se

Avgift

Avgift tas ut enligt beslut taxa: Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter antagen 23-11-20 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa