Ansökan om förhandsbesked

LÄS MER

För åtgärder som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked hos myndighetsnämnden. Då prövar nämnden om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

I förhandsbeskedet behandlar nämnden i första hand frågan om de kan tillåta en viss åtgärd på en viss plats. Syftet är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan du lägger ned kostnader på byggnadsprojektering och ritningar. Lantmäteriet kräver oftast ett positivt förhandsbesked innan de bildar nya fastigheter.

Beskedet gäller i två år

Förhandsbeskedet från myndighetsnämnden gäller i två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Observera att du inte får börja åtgärden innan ansökan om bygglov är beviljad.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen antagen 23-11-20

Läs mer om taxor och avgifter: Taxor och avgifter - Lessebo

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Information om det du vill göra
  • Ritningar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa