Anmälan om kompostering av hushållsavfall

LÄS MER

Om du vill kompostera allt eller del av ditt köks- och matavfall behövs en skadedjurssäker och i normalfallet en isolerad behållare.

Information om avfallsabonnemang och utsträckt hämtningsintervall hittar du på ssam.se, där hittar du även deras kontaktuppgifter.

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Modell på kompostbehållare eller ritningar på egenbyggd kompostbehållare

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa