Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

LÄS MER

Trafikanordningsplan (TA-plan) är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete eller en markupplåtelse. Du måste skicka in en ansökan om TA-plan när din verksamhet på offentliga platser kommer påverka trafiken på något sätt.

Ansökan ska innehålla:

  • Tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/trafikanordningar
  • Visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • En karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • Utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • Visa hur trafikanterna kommer påverkas

Observera att TA-plan måste lämnas in i god tid. En TA-plan måste vara godkänd av samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare innan arbetet får påbörjas.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritning över arbetsområdet

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa