Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (partihandel/detaljhandel)

LÄS MER

Om ett tillstånd inte längre nyttjas ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Lessebo kommun tar ut en handläggningsavgift enligt tobakslagen på 1280kr/timme. Detta är enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-20 § 133. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa