Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen anordnar skolskjuts i enlighet med de regler som antagits av barn- och utbildningsnämnden. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen skulle ha placerat dem.

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens ansvar och regler för skolskjuts omfattar de elever som är folkbokförda i Lessebo kommun och gäller till och från den skola som kommunen hänvisat till. Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen skulle ha placerat dem.

Riktlinjer för skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden har antagit följande avståndsregler för elever som är bosatta utanför tättbebyggt område:

  • Förskoleklass – år 6 minst 2 km till skolan
  • År 7-9 minst 3 km till skolan eller till påstigningsplats

Skolskjuts erbjuds endast i anslutning till skoldagens början och slut. Elever som har fritidshemsplats har inte rätt till skolskjuts till eller från fritidshemmet.
I stället för särskilt anordnad skolskjuts kan kommunen erbjuda busskort i linjetrafik för elever som har rätt till skolskjuts.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa