Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Lessebo kommun!
Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst. I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som Myndighetsnämnden behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll. Om du ska anmäla att verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.​

Observera att bygglov krävs för vissa åtgärder, t.ex. vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar, plan och parkeringsplatser. Ansök om bygglov här: https://etjanster.lessebo.se/bygglov

Säljer verksamheten tobak och/eller folköl krävs en separat anmälan: Tillstånd, regler och tillsyn - Lessebo

För frågor som rör fettavskiljare, kontakta VA-enheten via samhallsbyggnad@lessebo.se eller via växeln 0478-12500. 

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa: Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning antagen 23-11-20

Hämta företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Anmäl till rätt myndighet
För verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter som ska vidare till andra livsmedelsanläggningar gäller särskilda regler. Läs mer om anläggningar som behöver godkännas av Livsmedelsverket på (livsmedelsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa