Avläsning av vattenmätaren

LÄS MER

Hos varje abonnent finns en vattenmätare som registrerar fastighetens vattenförbrukning. Kommunen äger vattenmätaren, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen. Man ska t. ex kunna byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventilerna måste bytas. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.

För att använda e-tjänsten behöver du inte logga in med e-legitimation. Om du loggar in med e-legitimation så kan vi dock förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Vem läser av min vattenmätare?
Du kan själv läsa av din vattenmätare. Vid stor avvikelse mot preliminär debitering på din faktura kan du höra av dig till oss. Plomberingen får ej brytas. Om något skulle hända med den, kontakta VA-enheten snarast.

Vattenläckage?
Med hjälp av vattenmätaren kan du som fastighetsägare själv relativt enkelt kontrollera om fastighetens vattenledningssystem verkligen håller tätt. Det kan vara lönsamt att då och då göra kontrollen.

Exempelvis kan en droppande kran medföra en ungefärlig förbrukning på ca 15 kubikmeter varje år och en toalett "som bara rinner lite grann" kan medföra en årsförbrukning på ca 700 kubikmeter vatten.

Gör så här:
Stäng alla kranar och titta om mätarens kugghjul (äldre modell) snurrar, alternativt om mätarens flödesindikator (nyare modell) rör på sig. Om det snurrar eller rör på sig finns det en läcka i huset. Kontrollera i så fall kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenansluten utrustning. Kontakta därefter en rörledningsfirma för att åtgärda problemet.

Anmäl ägarbyte: https://etjanster.lessebo.se/agarbyte

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vattenmätarnummer
  • Fastighetsbeteckning eller adress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa