Kontakt med Stödteamet

LÄS MER

Lessebos öppenvård för stöd, behandling och förebyggande arbete med samtal som grund.

Livet kan ibland vara utmanande, och stödteamet är här för att ge dig det stöd du behöver för att hantera dessa utmaningar. Vårt team av erfarna och engagerade professionella medarbetare kommer arbeta tillsammans med dig för att skapa en individanpassad plan som främjar dina mål och önskemål.

Vi fokuserar inte bara på att hjälpa när problem uppstår, utan vi strävar också efter att förebygga svårigheter genom att erbjuda kunskap och verktyg för att främja en hälsosam utveckling hos kommunens invånare.

I Stödteamet arbetar vi med serviceärenden, insatsärenden och förebyggande.

Serviceärenden

Innebär en direktkontakt med Stödteamet där man får möjlighet till ett antal träffar utan beslut från handläggare samt att träffarna inte journalförs.

Insatsärenden

Uppdrag kommer från individ- och familjeomsorgen och träffar sker med redan aktuella klinter.

Förebyggande

Stödteamet jobbar uppsökande och förebyggande gentemot kommunens skolor, fritidsgårdar och ideella föreningar.

Professioner i Stödteamet:

 • Familjebehandlare
 • Ungdomscoacher
 • Ungdomsbehandlare
 • Missbruksbehandlare

Exempel på saker vi kan hjälpa till med:

 • Problematisk skolfrånvaro
 • Missbruk
 • Beteendeproblematik
 • Konflikthantering
 • Kriminalitet
 • Psykisk ohälsa
 • Stöd i föräldraskapet

Kontakta oss om du behöver stöd. Det kan gälla dig eller någon i din närhet, privat eller i din profession.

Vårt stödnummer

0478–12711

Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00

Frågor om e-tjänsten

Paul Bohman
paul.bohman@lessebo.se
070-875 56 18

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa