Redovisning av erhållet lokalt partistöd

LÄS MER

Redovisningen ska inkomma senast den 30 juni efter redovisningsperiodens utgång. Till redovisningen bifogas ifyllt granskningsintyg. Redovisningen lämnas till kommunkansliet, Lessebo kommun eller skickas till: Lessebo kommun, Kommunstyrelsen, 351 86 Lessebo. 

Frågor om e-tjänsten

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@lessebo.se
0478-125 00