Beställning av utstakning

LÄS MER

Enligt plan- och bygglagen skall byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är via utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge för byggnad kan leda till dels skadeståndsanspråk från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Det är kommunens bygglovavdelning som avgör om husutstakning krävs för bygglovet. Utstakning genomförs normalt innan schaktning påbörjas. För att utstakning utförs på rätt sätt behövs att en behörig person genomför husutstakning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen utför enbart grovutstakning. Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning påbörjas. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar. Man sätter också en höjdfix om så behövs.

Utstakning utförs av GIS-ingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Taxor och avgifter

Vi debiterar enligt kommunens fastställda taxa: Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen antagen 23-11-20

Läs mer om taxor och avgifter: Taxor och avgifter - Lessebo

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa