Vuxenutbildning

LÄS MER

Vid vuxenutbildningen i Lessebo kan du läsa allt från grundläggande läsinlärning till gymnasieutbildningar. Du planerar dina studier med vår studie- och yrkesvägledare och ni lägger gemensamt upp en individuell studieplan. De flesta kurser kan du läsa flexibelt, det vill säga antagning sker kontinuerligt under året, du bestämmer själv studietakt och närundervisning kombineras med fjärrundervisning. För fjärrundervisning behöver du ha tillgång till dator.

Vi erbjuder utbildning i svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning (motsvarande grundskola och gymnasium).

Teoretiska kurser samt yrkesutbildningar som vi inte erbjuder i Lessebo kan du studera i grannkommuner eller via distansutbildning på NTI.

Ansökan görs alltid i din hemkommun tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare. Kontakta: daniel.abrehe@lessebo.se 0478-12670. 

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

A - Ansökan till SFI

B - Särskild prövning

C - Ansökan om grundläggande vuxenutbildning

D - Ansökan till vuxenutbildningen ifyllbar

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
utbildningsnamnden@lessebo.se
047812500