Anmälan - Borttappat busskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du borttappat busskort. 

 

Barn – och utbildningsnämnden har fattat beslut om att ta ut en administrativ avgift för ersättningskort till gymnasieelever på 250 kr. Om polisanmälan gjorts på det förlorade kortet och eleven lämnat kopia på polisanmälan till administratör med ansvar för elevresor i Lessebo kommun tas ingen avgift ut. Vid val av app tillkommer ingen administrativ avgift för ersättningskort. Barn – och utbildningsnämnden har fattat beslut om att ta ut en administrativ avgift för ersättningskort till gymnasieelever på 250 kr. Om polisanmälan gjorts på det förlorade kortet och eleven lämnat kopia på polisanmälan till administratör med ansvar för elevresor i Lessebo kommun tas ingen avgift ut. Vid val av app tillkommer ingen administrativ avgift för ersättningskort.

Frågor om e-tjänsten

Katarina Nordqvist
katarina.nordqvist@lessebo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa