Ansökan om tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

LÄS MER

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur. Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från kommunen och på sådant djup att djur hindras från att gräva sig ner till hästen.

Krav för tillstånd

Djur som har självdött eller avlivats till följd av smittsam sjukdom får aldrig grävas ner. För att förhindra smittspridning ska sådana kroppar tas om hand på en särskild anläggning.

I vissa andra fall kan det gå bra att gräva ner en död häst på sin egen fastighet. För det behöver du ett tillstånd från Myndighetsnämnden, där vi bedömt om platsen är lämplig.

Tänk på följande när du väljer plats:

 • Jordarten och marken ska vara väldränerad.
 • Välj en plats som innebär ett avstånd på minst 100 meter från närmaste dricksvattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag.
 • Håll minst 100 meters avstånd till bostadshus.
 • Välj en torr plats. Hästen får inte hamna under grundvattenytan och får inte läggas direkt på berggrunden. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.
 • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Om hästen ska grävas ned på annans mark behöver du markägarens godkännande.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Hästens dödsorsak
 • En beskrivning eller karta som visar vilken plats som valts

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa