Ansökan om tillstånd vid arbete inom skyddsområde för vattentäkt

LÄS MER

Runt de områden där kommunen tar ut dricksvatten finns vattenskyddsområden. Dessa är till för att förhindra att vattnet förorenas. I Lessebo kommun finns fastställda vattenskyddsområden för dricksvattentäkterna i Lessebo (sjön Läen), Hovmantorp (sjön Rottnen), Kosta (Djupgöl) och Skruvs grundvattentäkt.

Inom ett skyddsområde gäller särskilda regler, skyddsföreskrifter, men även annan lagstiftning skyddar vårt dricksvatten. Det finns bland annat regler för:

 • Hantering av petroleumprodukter
 • Jordbruk och trädgårdsbruk
 • Skogsbruk
 • Avloppsvatten och avfall
 • Schaktning och täktverksamhet
 • Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
 • Fordonstvätt och bilvård

För mer information om de specifika föreskrifterna, ta kontakt med bygg- och miljöenheten alternativt så går de att läsa på styrande dokument.

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa antagen KF 21-11-22.pdf (lessebo.se)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Information om det du vill göra
 • Kartor

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa