Ansökan skola i Lessebo kommun (för elever folkbokförda i annan kommun)

LÄS MER

Eftersom interkommunal ersättning blir aktuell anhåller vi om Ert yttrande. Om inget yttrande inkommit inom 14 dagar utgår vi från att Ni kommer att erlägga interkommunal ersättning.

Ansökan skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Lessebo kommun, 365 80 Lessebo

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
utbildningsnamnden@lessebo.se
047812500