Anmälan om efterbehandling av förorenat område enligt 28 § FMH

LÄS MER

Anmälan som efterbehandling av förorenad mark

(enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

När du lämnar anmälan om efterbehandling av förorenad mark bör du även bifoga följande uppgifter varför du behöver ha dessa tillgänglig i elektronisk form innan du startar. 

  • Beskrivning av platsen där efterbehandlingsåtgärden ska vidtas

  • Typ av förorening, utbredning och spridning

  • Beskrivning av efterbehandlingsmetod

  • Efterbehandlingens omfattning

  • Miljöeffekter som kan uppkomma på grund av efterbehandlingen 

  • Mål för saneringsarbetet och hur måluppfyllelsen kommer att kontrolleras

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Bilagor

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa