Ansökan/återaktivering resekort för gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med läsåret 2022/2023 gäller nya rutiner för elevresor i gymnasieskolor i Växjö kommun, även friskolor samt om man ska studera på Wasaskolan i Tingsryd. Detta gäller inte om man studerar i en annan skola än de uppräknade. Alla resekort till elever som är folkbokförda i Lessebo kommun kommer att administreras av Lessebo kommun istället för att som tidigare av respektive gymnasieskola. Detta gäller för elever i årskurs 1, elever i årskurs 2 och 3 fortsätter att använda samma resekort som tidigare fått. Under första skolveckan ska eleverna kunna åka fritt utan resekort.

För elever som går i gymnasieskola i Växjö kommun, inklusive friskolorna samt Wasaskolan i Tingsryd, ansvarar Lessebo kommun för kostnaden för elevens resor mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och skolan, två resor varje vardag under terminen. Lessebo kommun ersätter eleverna genom ett resekort för resor med kollektivtrafiken.

Lessebo kommun ersätter eleverna genom ett resekort för resor med kollektivtrafiken. 

Följande villkor ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till ett resekort:

  • Eleven är folkbokförd i Lessebo kommun

  • Studier sker på heltid 

  • Färdvägen mellan hem och skola är minst sex kilometer

  • Eleven erhåller inte inackorderingsstöd eller resebidrag

  • Resekort erbjuds fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Elever som är folkbokförda i Lessebo kommun måste anmäla behov av resekort  via denna e-tjänst. Efter att elevens anmälan inkommit kopplas ett resekort till eleven som skickas ut till per post. Anmälan görs av myndig elev eller vårdnadshavare. 

Elever som studerar vid Lessebo gymnasieskola behöver inte anmäla behov av resekort.

Elever som har behov av resa utanför länsgränsen kommer att få information av administratör med ansvar för elevresor i Lessebo kommun

Om elev eller vårdnadshavare inte har möjlighet att använda denna e-tjänst, exempelvis vid skyddade personuppgifter, tillfälligt personnummer eller om eleven ännu inte är folkbokförd i Lessebo kommun men kommer att flytta hit, kan ansöka via blankett. 

Förändrade förhållande måste anmälas, inför terminsstarten eller under pågående termin, till kommunens administratör med ansvar för elevresor.  Återbetalningsskyldighet föreligger vid felaktigt nyttjande av resekortet.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa