Samtycke vid publicering av bild, film eller namn

LÄS MER

Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av bilder, även rörliga bilder eller namn får användas för publicering i Lessebo kommuns kanaler så som webbplats, sociala medier och tryckt material och i förekommande fall köpt annonsutrymme i tryckt och digital form.

Personuppgifterna kommer endast att användas där Lessebo kommun står som avsändare. Personuppgifterna kommer lagras av Lessebo kommun i en molntjänst. Lessebo kommun kan inte garantera att uppgifterna enbart sparas inom EU/EES. Lessebo kommun kommer senast tre år efter inhämtat samtycke gallra eller arkivera personuppgifterna.

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna enligt ovan. Våra kontaktuppgifter är: Lessebo kommun, Storgatan 78, 365 31 Lessebo, info@lessebo.se, 0478-125 00 Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud Sydarkivera: dataskydd@sydarkivera.se

Frågor om e-tjänsten

Kommunledningsförvaltningen
kommunikation@lessebo.se
0478-125 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@lessebo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa