Ansökan inackorderingsbidrag/resebidrag

LÄS MER

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag utgår till elever som ej kan åka kollektivt färdmedel. Det kan även utgå för anslutningsresa (minst 4 km) mellan bostad och busshållsplats. Kan ej kombineras med inackorderingsbidrag. Kostnaderna redovisas i början på varje påföljande månad för utbetalning. 

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till gymnasieelever som studerar på heltid på annan ort bor där. Bidraget går till hyreskostnad och hemresor. Inackorderingsbidragets storlek beräknas efter avståndet mellan hemmet och skolan. 

För mer information se regler för inackorderings och resebidrag. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa