Köldmedieanläggning - lämna rapport

LÄS MER

Här kan du skicka in årsrapport och/eller skrotningsintyg för din köldmedieanläggning. 

En årsrapport ska lämnas in till kommunen senast den 31 mars varje år.

Om du inte har möjlighet att skicka årsrapport/skrotningsintyg via e-tjänsten så kan det skickas till:

Myndighetsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 78
365 80 Lessebo 

Mer information om köldmedia kan även hämtas via vår hemsida​.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Rapport

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa