Köldmedieanläggning - lämna rapport

LÄS MER

Här kan du skicka in årsrapport och/eller skrotningsintyg för din köldmedieanläggning. 

En årsrapport ska lämnas in till kommunen senast den 31 mars varje år.

Om du inte har möjlighet att skicka årsrapport/skrotningsintyg via e-tjänsten så kan det skickas till:

Myndighetsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Storgatan 78
365 80 Lessebo 

Mer information om köldmedia kan även hämtas via vår hemsida​.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Rapport

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa