Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Bostadsanpassning

Om du på grund av bestående sjukdom eller funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag ges till fasta installationer som underlättar ditt dagliga liv, till exempel att du kan förflytta dig i din bostad, sova och vila, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur din bostad.

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för en bostad du äger, för en hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenhet behövs fastighetsägarens tillstånd.

Om du regelbundet eller under perioder bor hos en annan person kan du även ansöka om anpassning av den bostaden.

Information om lag (2018:222) gällande bostadsanpassningsbidrag finns på riksdagens webbplats

Att förbereda

  • intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig

  • åtgärdsförslag på anpassning

  • fullmakt/förordnande

Läs mer om bostadsanpassning och vad du kan söka för här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Åtgärdsförslag på anpassning
  • Fullmakt/ förordnande

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa