Ansökan om extra bidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar

LÄS MER

Ansökningar av extra bidrag behandlas och handläggs på samma sätt som driftbidrag. Dock begränsas den kommunala bidragsdelen till 90 % av bruttokostnaden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fakturaunderlag
  • Översiktskarta

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa