Ansökan om extra bidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar

LÄS MER

Ansökningar av extra bidrag behandlas och handläggs på samma sätt som driftbidrag. Dock begränsas den kommunala bidragsdelen till 90 % av bruttokostnaden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fakturaunderlag

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa