Kostintyg specialkost

LÄS MER

Vi strävar efter att skapa en trygg och säker mathantering för barn/elever i såväl förskola som skola. Ankomstdatum/signatur Om barnet/eleven har födoämnesallergi/överkänslighet/intolerans/annan specialkost som det är viktigt för verksamheten att känna till. Fyll då i denna blankett. Lämnas till respektive förskoleavdelning eller skolsköterska.

Lessebo kommuns kostpolicy bygger på råd och rekommendationer från Livsmedelsverket. De säkerställer och skapar förutsättningar för bra matvanor, säkra råvaror och en god måltidsmiljö. Kostpolicyn hittar du under relaterade dokument.

Personuppgiftsansvarig

Komm
kommunstyrelsen@lessebo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa