Direktköp: anmäl ditt intresse för ledig tomt!

LÄS MER

Här kan du anmäla intresse för tomter markerade med "Direktköp" på Lessebo kommuns tomtkarta. Vår tomtkarta hittar du här: Lediga tomter (lessebo.se)

Vilka tomter säljs via "Direktköp"?

Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Dessa tomter markeras med direktköp på kommunens tomtkarta.

Köp- och försäljningsvillkor

  1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den reserverad i maximalt två veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av tomten, ja/nej, och inom ytterligare två veckor skall handpenning betalas och köpekontrakt undertecknas.
  2. Innan köpekontraktet undertecknas skall handpenning erläggas motsvarande 10 % av tomtens köpeskilling. Betald handpenning återbetalas ej.
  3. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och byggprojekt.
  4. Bygglov ska vara sökt inom ett år från det att handpenningen är betald annars stryks reservationen.
  5. Har inte bygglov sökts inom ett år från det att handpenningen är betald och detta inte beror på kommunens hantering återgår tomten till kommunen och erlagd handpenning samt kostnader i samband med bygglovsprocessen återbetalas/ersätts ej.
  6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Överlåtelsen är generell dvs. gäller även mot överlåtelse inom familjen och innebär att köparen ej inom två år från tillträdesdagen får överlåta fastigheten utan medgivande från Samhällsbyggnadsnämnden. Bebyggd tomt med utfärdat slutbesked får överlåtas inom två år från tillträdesdagen.
  7. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus.
  8. Fastigheten överlåts i befintligt skick.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa