Direktköp: anmäl ditt intresse för ledig tomt!

LÄS MER

Här kan du anmäla intresse för tomter markerade med "Direktköp" på Lessebo kommuns tomtkarta. Vår tomtkarta hittar du här: Lediga tomter (lessebo.se)

Vilka tomter säljs via "Direktköp"?

Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön. Dessa tomter markeras med direktköp på kommunens tomtkarta.

Köp- och försäljningsvillkor

  1. Den som har anmält intresse och blivit erbjuden tomt har möjlighet att ha den reserverad i maximalt två veckor. Inom denna tid skall besked lämnas gällande köp av tomten, ja/nej, och inom ytterligare två veckor ska köpekontrakt undertecknas.
  2. Genom undertecknande av köpekontrakt intygar köparen att det finns ekonomiska förutsättningar för köp och byggprojekt. 
  3. Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus.
  4. Fastigheten överlåts i befintligt skick. Byggnadsskyldighet och överlåtelseförbud 
  5. Om köparen inte inom två år från tillträdesdagen fullgjort byggnadsskyldigheten skall de till kommunen erlägga ett vite på femtiotusen (50 000) kronor, årligen till dess att fastigheten bebyggts på föreskrivet sätt. Köparna är berättigade till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på förhållande, som köparna inte möjligtvis kunnat påverka. 
  6. Tomt försäljs med överlåtelseförbud. Köparna får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet skall anses vara fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning. Om köparna utan kommunens medgivande överlåter fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts, har kommunen rätt till ett vite på tvåhundratusen (200 000) kronor. 
  7. Byggnadsskyldigheten och överlåtelseförbudet förfaller om köparen eller dennes make/maka/sambo avlider eller om någon av dem drabbas av långvarig och allvarlig sjukdom eller om förutsättningarna för byggandet på grund av annan lika ingripande händelse väsentligt rubbas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa