Säg vad du tycker om Stöd och omsorg

LÄS MER

Vi vill att du ska få en bra vård och omsorg och att du ska bli nöjd. Det är därför viktigt att du berättar vad du tycker är bra eller kan bli bättre.

Har du synpunkter på Socialförvaltningens verksamhet? Det är värdefullt för oss att få ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Skriv ned dina åsikter i denna e-tjänsten. Du kan också skriva ut blanketten, fylla i den och lämna till någon av våra verksamheter eller i kommunhusets reception. Men då kan vi inte återkoppla till dig.

 

Prata med personalen

Börja alltid med att prata med personalen som finns runt dig.
Du kan också  alltid vända dig till ansvarig chef för verksamheten.

Detta händer sedan

  • Synpunkten kommer till Socialförvaltningen för diarieföring och skickas vidare till berörd verksamhet. 
  • De återkopplar synpunkten till verksamheten där sedan ansvarig chef svarar dig som synpunktslämnare
  • Du har rätt att få svar inom tre arbetsdagar med återkoppling att synpunkten har kommit in och senast inom 4 veckor en återkoppling på eventuella åtgärder som ska ske.

Patientnämnden

Om du varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du både som patient och som närstående. Tel.nr 0470 – 58 80 00 eller www.1177.se

 

IVO Inspektionen för vård och omsorg

Är tillsynsmyndighet för kommunen. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål tel.nr 010 – 788 50 00 eller www.ivo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa