Begäran om flyttning av fordon på privat mark

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark om det står olämpligt eller utgör fara. Tänk på att du som markägare först ska ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. 

Markägaren faktureras kostnaderna för flytt och får själv kräva betalning av fordonsägaren. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa