Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

LÄS MER

Anmälan om förskole- och skolverksamhet (enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:899)

Anmälan ska inkomma till Myndighetsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startas.

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Planritning över fastigheten där verksamheten ska hållas

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa