Återbetalning gymtag

LÄS MER

Återbetalning av depositionsavgift (250 kr) på nyckeltagg till gymmet. OBS! Utbetalning kan endast ske till konto tillhörande personen som kvitterat ut nyckeltaggen.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsavdelningen
kulturochfritid@lessebo.se
0478-125 00