Ansökan om förskola/skola i annan kommun (för elever folkbokförda i Lessebo kommun)

LÄS MER

Ansökan om Förskola/skola i annan kommun/friskola för barn/elever folkbokförda i Lessebo kommun. 

Ansökan skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen,  Lessebo kommun, 365 80 Lessebo. 

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
utbildningsnamnden@lessebo.se
047812500