Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (14)

  • Anmälan - Borttappat busskort

   Här anmäler du borttappat busskort.

  • Ansökan inackorderingsbidrag/resebidrag

   Ansökan om kontant resebidrag och inackorderingsbidrag

  • Ansökan om förskola/skola i annan kommun (för elever folkbokförda i Lessebo kommun)

   Ansökan om Förskola/skola i annan kommun/friskola för barn/elever folkbokförda i Lessebo kommun. 

  • Ansökan om skolskjuts

   Här kan du göra ansökan om skolskjuts

  • Ansökan om tilläggsbelopp

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för elev på din förskola/skola.

  • Förskola och fritidshem

   Blanketter för bland annat ansökan, schema och inkomstuppgifter som rör förskola och fritidshem.  

  • Klagomål på skola och barnomsorg

   Rutiner för klagomål mot utbildningen

   Skollagen 4 kap. 8 §

   ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

   Följande rutiner bör gälla då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Ska ses som en stigande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt.

   Prata med skolan/förskolan först!

   1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
   2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
   3. Gör en anmälan i e-tjänsten "Klagomål på skola och barnomsorg".
   4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.
  • Kostintyg specialkost

   Intyg om specialkost för barn och elever. 

  Bygga och bo (15)

  Kommun och politik (12)

  • Avsägelse av politiska uppdrag

   För förtroendevalda politiker som önskar bli befriade från ett, flera eller samtliga kommunala uppdrag.

  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag - 2024

   Om du kommer att tjäna mindre än 24 238 kronor under år 2023 behöver du inte betala någon skatt. Använd i så fall denna e-tjänst.

  • Lämna förslag på e-tjänster

   Vilka e-tjänster tycker du att Lessebo kommun borde införa? 

  • Ny postadress

   Tipsa oss om ställen där vi inte bytt postadress. Rätt adress är Lessebo kommun, 365 80 Lessebo. Postnummer till gatuadresser är inte ändrade. 

  • Tipsa om otrygghet

   Om du känner otrygghet när du rör dig i kommunen så är det bra att rapportera det. Använd e-tjänsten för att berätta om platser där du känner dig otrygg. 

  • Överlåtelse av användning av bilder

   E-tjänst för dig som skickat in en bild till Lessebo kommun och som överlåter användandet av denna bild. Gäller till exempel Lessebo kommuns fototävling. 

  Miljö och hälsa (29)

  Näringsliv och arbete (18)

  Stöd och omsorg (8)

  • Inkomstförfrågan - Beräkning av omsorgsavgift

   Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift.

  • Kontakt med Stödteamet

   Lessebos öppenvård för stöd, behandling och förebyggande arbete med samtal som grund.

  Trafik och infrastruktur (14)

  Uppleva och göra (6)

  Vatten och avlopp (10)

  • Anmälan om dagvattenanläggning

   Anmälan enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Anmälan om fettavskiljare

   Via denna e-tjänst kan du kontakta VA-enheten om din verksamhet en fettavskiljare eller om du är osäker om din verksamhet behöver en fettavskiljare. 

    

  • Dricksvatten: anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Vattentäkter som används till offentlig eller kommersiella verksamheter men försörjer mindre än 50 personer med dricksvatten eller producerar mindre än 10 kubikmeter per dygn ska skicka in ett egenkontrollprogram till Myndighetsnämnden. 

  • Registrera/avregistrera ditt mobilnummer för SMS om vattenavstängningar

   Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få veta det, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst.