Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (13)

  • Anmälan - Borttappat busskort

   Här anmäler du borttappat busskort.

   Här anmäler du borttappat busskort.

  • Ansökan inackorderingsbidrag/resebidrag

   Ansökan om kontant resebidrag och inackorderingsbidrag

   Ansökan om kontant resebidrag och inackorderingsbidrag

  • Ansökan om förskola/skola i annan kommun (för elever folkbokförda i Lessebo kommun)

   Ansökan om Förskola/skola i annan kommun/friskola för barn/elever folkbokförda i Lessebo kommun. 

   Ansökan om Förskola/skola i annan kommun/friskola för barn/elever folkbokförda i Lessebo kommun. 

  • Ansökan om resekort för gymnasiet

   Ansök om resekort för gymnasieelever som studerar i Växjö samt på Wasaskolan i Tingsryd. 

   Ansök om resekort för gymnasieelever som studerar i Växjö samt på Wasaskolan i Tingsryd. 

  • Ansökan om skolskjuts

   Här kan du göra ansökan om skolskjuts

   Här kan du göra ansökan om skolskjuts

  • Klagomål på skola och barnomsorg

   Rutiner för klagomål mot utbildningen

   Skollagen 4 kap. 8 §

   ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

   Följande rutiner bör gälla då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Ska ses som en stigande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt.

   Prata med skolan/förskolan först!

   1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
   2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
   3. Gör en anmälan i e-tjänsten "Klagomål på skola och barnomsorg".
   4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.

   Rutiner för klagomål mot utbildningen

   Skollagen 4 kap. 8 §

   ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

   Följande rutiner bör gälla då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Ska ses som en stigande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt.

   Prata med skolan/förskolan först!

   1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
   2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
   3. Gör en anmälan i e-tjänsten "Klagomål på skola och barnomsorg".
   4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.
  • Kostintyg specialkost

   Intyg om specialkost för barn och elever. 

   Intyg om specialkost för barn och elever. 

  Bygga och bo (12)

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din permanenta bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 

  • Ansökan om förhandsbesked

   För åtgärder som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked hos myndighetsnämnden, Lessebo kommun. 

   För åtgärder som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked hos myndighetsnämnden, Lessebo kommun. 

  • Beställ nybyggnadskarta

   Här kan du som ska bygga nytt beställa en nybyggnadskarta av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

   Här kan du som ska bygga nytt beställa en nybyggnadskarta av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  • Boka tid för bygglovsrådgivning

   Här kan du boka tid för en kort träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

    

   Här kan du boka tid för en kort träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

    

  • Direktköp: anmäl ditt intresse för ledig tomt!

   Här kan du anmäla intresse för tomter markerade med "Direktköp" på Lessebo kommuns tomtkarta. 

   Här kan du anmäla intresse för tomter markerade med "Direktköp" på Lessebo kommuns tomtkarta. 

  • Lämna in yttrande vid grannehörande

   Lämna in ditt yttrande som granne eller berörd sakägare vid ansökan om bygglov!

   Lämna in ditt yttrande som granne eller berörd sakägare vid ansökan om bygglov!

  Kommun och politik (11)

  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag - 2023

   Om du kommer att tjäna mindre än 22 208 kr under år 2023 behöver du inte betala någon skatt. Använd i så fall denna e-tjänst.

   Om du kommer att tjäna mindre än 22 208 kr under år 2023 behöver du inte betala någon skatt. Använd i så fall denna e-tjänst.

  • Lämna förslag på e-tjänster

   Vilka e-tjänster tycker du att Lessebo kommun borde införa? 

   Vilka e-tjänster tycker du att Lessebo kommun borde införa? 

  • Ny postadress

   Tipsa oss om ställen där vi inte bytt postadress. Rätt adress är Lessebo kommun, 365 80 Lessebo. Postnummer till gatuadresser är inte ändrade. 

   Tipsa oss om ställen där vi inte bytt postadress. Rätt adress är Lessebo kommun, 365 80 Lessebo. Postnummer till gatuadresser är inte ändrade. 

  • Tipsa om otrygghet

   Om du känner otrygghet när du rör dig i kommunen så är det bra att rapportera det. Använd e-tjänsten för att berätta om platser där du känner dig otrygg. 

   Om du känner otrygghet när du rör dig i kommunen så är det bra att rapportera det. Använd e-tjänsten för att berätta om platser där du känner dig otrygg. 

  • Överlåtelse av användning av bilder

   E-tjänst för dig som skickat in en bild till Lessebo kommun och som överlåter användandet av denna bild. Gäller till exempel Lessebo kommuns fototävling. 

   E-tjänst för dig som skickat in en bild till Lessebo kommun och som överlåter användandet av denna bild. Gäller till exempel Lessebo kommuns fototävling. 

  Miljö och hälsa (27)

  Näringsliv och arbete (7)

  Stöd och omsorg (7)

  • Inkomstförfrågan - Beräkning av omsorgsavgift

   Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift.

   Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift.

  Trafik och infrastruktur (13)

  Uppleva och göra (5)

  Vatten och avlopp (8)

  • Anmälan om dagvattenanläggning

   Anmälan enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Anmälan enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Registrera/avregistrera ditt mobilnummer för SMS om vattenavstängningar

   Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få veta det, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst.

   Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhåll på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få veta det, kan vi använda utskick med vår sms-tjänst.