Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Med miljöfarlig verksamhet avses, enligt 9 kap. miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens bestämmelser gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Om en verksamhet bedöms som miljöfarlig betyder detta att det kan finnas en risk för påverkan på människors hälsa eller miljön.

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Myndighetsnämnden utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen. Tillsynen är till för att kontrollera att verksamheten drivs enligt lagstiftningen men även för att ge råd till verksamhetsutövare för att skapa förutsättningar att miljöbalkens syfte uppfylls.

Ansvar och åtgärder

Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid hos verksamhetsutövaren. Miljölagstiftningen syftar främst på miljöbalken och dess förordningar samt Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Bilagor

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa