Anmälan/Ansökan om installation av värmepumpsanläggning

LÄS MER

Vill du installera en värmepump?

Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme krävs en anmälan till myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Om du vill installera en luftvärmepump kan du göra det utan att anmäla det.

När du funderar på att installera en bergvärmepump bör du ta reda på om dina grannar har borrat för bergvärme (eftersom det bör vara minst 20 meter mellan två borrhål) och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde ska ansökan om tillstånd för värmepump göras. Tillståndsansökan kan ta lite längre tid än anmälan om värmepump.

Eventuella avtal eller servitut som behövs för att korsa kommunala ledningar eller använda annans mark upprättas separat och hanteras inte via värmepumpsansökan.

Observera att en anmälan ska göras även när du ändrar en redan anmäld värmepumpinstallation, t.ex. om du byter aggregat eller borrar ett extra borrhål.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Bilagor till din anmälan

Med anmälan ska följande bilagor lämnas:

  • I tätort: primärkarta i skala 1:500, borrhål (egna och grannars) anges med kryss.
  • Utanför tätort: karta lämplig skala, borrhål, jordvärmeslinga/sjövärmeslinga, avloppsanläggning och vattentäkter (egna och grannars) inom 100 meter från den planerade anläggningen markeras.
  • Planeras borrhål till närmare än 20 meter från ett annat borrhål ska en utredning bifogas som visar hur ev. termisk påverkan kompenseras via tekniska lösningar.

Du kan läsa mer om vad som krävs för värmepumpar här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Information om det du vill göra
  • Kartor

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa