Lämna in OVK-protokoll till tillsynsmyndighet

LÄS MER
OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Snabbfakta om obligatorisk ventilationskontroll

  • Kontroll ska göras regelbundet, intervallen är 3 respektive 6 år för olika byggnadstyper och verksamheter.
  • Kontroll ska göras av certifierad kontrollant.
  • Besiktningsprotokollet ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Intyg från funktionskontrollanten ska sättas upp väl synligt i byggnaden.
  • Fel och brister i ventilationen ska åtgärdas omgående.

Läs mer på vår hemsida: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats

Mer information om vilka intervaller som gäller för olika byggnadstyper och ventilationssystem och vad kontrollerna ska omfatta kan du läsa om på Boverkets webbplats.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • OVK-protokoll

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. bolagsverket och skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa