Anmälan till tomtkö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla dig till tomtkö i Lessebo kommun. Du hittar våra lediga tomter på vår tomtkarta: Lediga tomter (lessebo.se)

Hur funkar det?

Du registrerar dig genom att  signera med mobilt bank-ID. Det kostar 100 kronor i anmälningsavgift att ställa sig i kön. Det går bra att betala med swish eller med kort. Observera att all kommunikation sker via e-post. Ni ansvarar själva för bevakning av mail och uppdatering/byte av epost.

  • Endast fysiska personer som vid anmälan fyllt 18 år får ansöka om registrering till kommunens tomtkö.
  • Registrering i tomtkö görs från det datum då både anmälan och anmälningsavgift har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Sammanboende och äkta makar får endast göra en anmälan och uppehålla en plats i kön. Tomtköanmälan och placering i tomtkön är personlig. Vid en separation eller dödsfall betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör själva vem som i fortsättningen ska stå som sökande i tomtkön.
  • Den sökande ansvarar själv för att anmäla e-poständringar för att behålla sin plats i kön.
  • Avregistrering sker när tomt tilldelats, när köpekontrakt undertecknats, om tomtköavgift inte betalas inom föreskriven tid eller efter skriftlig begäran. Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter. Återinträde kan ske efter nyanmälan.
  • Efter tre återtaganden av intresseanmälningar eller ej fullföljda köp förlorar den sökande sin ursprungliga plats i tomtkön och placeras sist.
  • Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig på nytt tidigaste efter fem år. Vid eventuella separationer kan undantag göras.

Läs mer om tilldelning och anvisning av tomter på vår hemsida: Lediga tomter - Lessebo

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa