Anmälan om installation av oljeavskiljare

LÄS MER

Verksamheter som hanterar olja, som till exempel bensinstationer och biltvättar, ska ha oljeavskiljare så att rester av olja, bensin och andra ämnen inte rinner ut i avloppet.

Det är fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar för att oljeavskiljare installeras och underhålls. Observera att du kan bli skadeståndsskyldig om detta inte hanteras korrekt. Här kan du som är fastighetsägare eller bedriver en verksamhet som hanterar olja läsa mer om vad som gäller.

Olja som släpps ut via ledningsnätet smutsar ner sjöar, vattendrag och grundvatten och kan störa funktionen i reningsverken samt påverka avloppsslammets kvalitet. Bensin och lösningsmedel medför explosionsrisk och förgiftningsrisk. Detta behöver därför tas om hand på annat sätt.

I en oljeavskiljare fångas rester av mineralolja, bensin och andra ämnen upp i en särskild behållare, för att inte rinna ut i avloppet. Oljeavskiljaren ska inte ses som en reningsanläggning utan som ett skydd mot utsläpp av mineralolja till avloppssystemet.

Uppsamlad spillolja får inte slås i avloppet utan ska tas omhand som farligt avfall.

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare behöver du också göra en anmälan till myndighet- och planeringsenheten.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Bilagor

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa