Anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning

LÄS MER

En nyinstallation eller ändring av anläggning/aggregat ska lämnas in till myndighetsnämnden. 

Enligt förordningarna SFS (2016:1128), SFS (2016:1129), EU (517/2014) och EG (1005/2009)

Mer information om köldmedia finns på vår hemsida.

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Teknisk info om köldmedieanläggning
  • Kylentreprenörens certifieringsnummer

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa