Anmäla nyinstallation eller ändring av köldmedieanläggning

LÄS MER

En nyinstallation eller ändring av anläggning/aggregat ska lämnas in till myndighetsnämnden. 

Enligt förordningarna SFS (2016:1128), SFS (2016:1129), EU (517/2014) och EG (1005/2009)

Mer information om köldmedia finns på vår hemsida.

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Teknisk info om köldmedieanläggning
  • Kylentreprenörens certifieringsnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa