Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Läs mer på hemsidan: Parkeringstillstånd - Lessebo

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns även på Transportsstyrelsens hemsida: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Transportstyrelsen

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foto på person/underskrift
  • Läkarutlåtande
  • Ev. kopia av tillstånd från annan kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa