Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Läs mer på hemsidan: Parkeringstillstånd - Lessebo

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns även på Transportsstyrelsens hemsida: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Transportstyrelsen

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foto på person/underskrift
  • Läkarutlåtande
  • Ev. kopia av tillstånd från annan kommun

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa