Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (partihandel/detaljhandel)

LÄS MER

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen.
Uppgifter som ska anmälas utan dröjsmål kan till exempel vara något av följande:

  • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Betydande förändringar i en styrelse.
  • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren.
  • Den som har försäljningstillstånd har avlidit.
  • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
  • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Lessebo kommun tar ut en handläggningsavgift enligt tobakslagen på 1280kr/timme. Detta är enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-20 § 133. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa