Avsägelse av politiska uppdrag

LÄS MER

Via den här e-tjänsten skickar du som har ett politiskt uppdrag inom kommunen in din begäran om befrielse från uppdraget. 

Du kan välja att avsäga dig ett eller flera uppdrag på samma gång. Kommunledningskontoret tar emot din avsägelse. Din begäran kommer att behandlas av kommunfullmäktige vid första möjliga sammanträdet efter att din begäran registrerats.

Har du fått låna teknisk utrustning såsom Ipad eller dator av kommunen i ditt förtroendemannauppdrag ska detta återlämnas. Kontakta kommunledningskontoret för mer information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa