Anmälan om PCB-sanering

LÄS MER

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

  • Anmälan om PCB-sanering
  • Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Skickas till:

Myndighet- och planeringsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lessebo kommun

Storgatan 78, 36580 Lessebo

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
myndighet@lessebo.se
047812500

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
myndighet@lessebo.se