Ansökan om kommunalt driftbidrag till enskild väg

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om kommunalt driftbidrag 2022.

OBS! Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april 2023.

Ansökningsperioden för 2021 är stängd. 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fakturaunderlag
  • Översiktskarta för aktuella vägar
  • Årsmötesprotokoll

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa