Ansökan om kommunalt driftbidrag till enskild väg

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du ansöka om kommunalt driftbidrag 2023.

OBS! Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 maj 2024.

Ansökningsperioden för 2022 är stängd. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fakturaunderlag
  • Årsmötesprotokoll

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa