Förfrågan om bokning av Kulturhuset 51:an

LÄS MER

Lessebo kommuns kultur- och fritidsavdelning hyr ut och lånar ut lokaler i Kulturhuset för att skapa mötesplatser som kan bidra till en aktiv, utvecklande och meningsfull fritid för invånare och besökare i Lessebo kommun.

Vilka får hyra lokaler?

Lokalerna hyrs eller lånas endast ut till föreningar som är godkända inom bidragshanteringen av Lessebo kommun samt företag, organisationer och privata hyresgäster vars syfte och verksamhet är förenliga med Kulturhusets vision och värderingar i ett demokratiskt och öppet samhälle. I detta ligger även att ingen form av diskriminering eller hets mot folkgrupp får förekomma. Lokalerna lånas även ut internt till verksamheter inom Lessebo kommun.

Lokalerna lånas och hyrs ut till följande ändamål:

 • Föreläsningar
 • Möten
 • Scenkonstverksamhet
 • Mässor
 • Kulturella aktiviteter

Vad kostar det?

Taxor anges i ett separat dokument: Taxor för uthyrning och utlåning av lokaler i Kulturhuset

För verksamhet som riktar sig till barn och unga utgår ingen kostnad för hyra. Intern verksamhet inom Lessebo kommun kan låna lokaler på vardagar utan kostnad. 

Regler för uthyrning

 • Alkohol- och drogförbud gäller i lokalerna.
 • Rökförbud gäller i lokalerna och i dess omgivning.
 • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år.
 • Hyresgästen ska kunna redovisa för vilket ändamål lokalen hyrs.
 • Hyresgästen får inte låna eller hyra ut lokalen till någon annan.
 • Hyresgästen bekostar eventuella skador som har uppstått på lokalen eller på utrustning i lokalen.
 • Kostnad för lokalerna tas ut enligt separat prislista.
 • Hyresgästen ansvarar för egen möblering på plats samt återställning till grundmöblering och lokalvård.

Övrigt

Ytterligare information om regler och prioriteringar finns i ett separat dokument: Vision och policy Kulturhuset

Notera att detta enbart är en förfrågan. Bokningen genomförs först när du får en bekräftelse.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi i förväg fylla i frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, till exempel Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa