Ansökan/Anmälan om tillstånd för enskilt avlopp

LÄS MER

När du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller göra ändringar på en befintlig anläggning måste du först lämna in en ansökan/anmälan och vänta på ett beslut innan du påbörjar arbetet.

Du får påbörja anläggningsarbeten när beslut om tillstånd vunnit laga kraft, vilket är tre veckor efter det att beslutet delgivits berörda parter. 

Arbetet måste vara klart inom fem år

Beslut om enskilt avlopp förfaller om arbetet inte påbörjats inom 2 år eller byggandet av anläggningen inte är slutfört inom 5 år.

Läs mer om enskilt avlopp på kommunens webbplats

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Information om det du vill göra

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa