Ansökan om plats för torghandel (Bergsrådets torg i Lessebo)

LÄS MER

Här kan du ansöka om plats för torghandel i Lessebo kommun. 

Karaktären på ansökan avgör handläggningstid. Ansök därför om torgplats i god tid. Läs mer på vår hemsida: Torghandel - Lessebo

Avgift

Avgift erlägges i förskott (undantag kan göras i de fall där el debiteras efter förbrukad mängd). 

Taxa för torghandeln  hittar du här: Taxa för torghandel_antagen KF 21-04-26.pdf (lessebo.se)

Föreningar och skolor

Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon avgift för att bedriva torghandel. För att platsfördelningen ska bli så bra som möjligt måste du lämna in en ansökan.

Övrig upplåtelse av kommunal mark

Övrig upplåtelse av kommunal mark (kan kräva polistillstånd – läs mer på vår hemsida: Torghandel - Lessebo)

Föreskrifter för torghandeln i Lessebo kommun

Föreskrifter för torghandeln hittar du här: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel_antagen KF 21-04-26.pdf (lessebo.se)

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer/pers.nummer
  • Om företag: F-skattsedel
  • Om förening: Årsmötesprotokoll & stadgar

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa