Ansökan om dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall

LÄS MER

Den som har bioavfall ska sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Detta krav gäller både verksamheter och hushåll enligt 3 kap. 1 § Avfallsförordning (2020:614). Miljökontoret kan bevilja dispens i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Miljökontoret gör en bedömning av dispensskälen du beskriver och hur förhållandena ser ut i det enskilda fallet.

Taxor och avgifter

Myndighetsnämnden tar ut en timavgift för att handlägga din ansökan. Det är viktigt att din ansökan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa