Nominera till kultur- och fritidspris

LÄS MER

Kultur- fritid och tekniska nämnden delar varje år ut ett Kulturpris och ett fritidspris (ungdomsledarpris) till personer boende eller med anknytning till kommunen för utförda kvalificerade insatser inom kultur- respektive fritidssektorn. Kultur- och fritidspriserna ska bestå av konstverk eller konsthantverksprodukt, om möjligt med anknytning till Lessebo kommun.

Förslag till mottagare lämnas in skriftligen till Kultur- och fritidsförvaltningen av enskild person eller organisation före den 30 april årligen. Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att utanför inlämnade förslag utse annan mottagare.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidsavdelningen
kulturochfritid@lessebo.se
047812500