Dricksvatten: anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

LÄS MER

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12

Vattentäkter som används till offentlig eller kommersiella verksamheter men försörjer mindre än 50 personer med dricksvatten eller producerar mindre än 10 kubikmeter ska skicka in ett egenkontrollprogram till Myndighetsnämnden. 

Egenkontrollprogrammet ska fastställas av Myndighetsnämnden och gäller i högst 6 år. Ändringar i kontrollprogrammet ska anmälas till Myndighetsnämnden.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa