Grundskola

LÄS MER

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolan ska präglas av omsorgen om individen, omtanke och generositet. Alla barn mellan sju och sexton år är skolpliktiga. Om du önskar, kan ditt barn få börja skolan redan vid sex års ålder. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Föräldrarna har inte heller några kostnader för läromedel, skolmåltider eller hälsovård. Skolskjuts är också kostnadsfri om föräldrarna inte valt annan skola än den närmaste i kommunen.

 

Blanketterna finns vid knappen "Hämta blanketter"

  • A - Ansökan om ledighet (lämnas till skolan)
  • B - Val av skola (skickas till Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen,  365 80 Lessebo)
  • C - Önskemål om modersmålsundervisning  (lämnas till skolan)
  • D - Ansökan om uppskjuten skolplikt (skickas till Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 365 80 Lessebo)
  • E - Anmälan om in- eller utflyttning av elev i grundskolan (lämnas till aktuell skola)
  • F - Ansökan om fullgörande av skolplikten på annat sätt (skickas till Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 365 80 Lessebo)
  • G - Anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse (skickas till Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 365 80 Lessebo)
  • H - Ansökan om förskola/skola i annan kommun/friskola för barn/elever folkbokförda i Lessebo kommun (skickas till Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 365 80 Lessebo)

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
utbildningsnamnden@lessebo.se
047812500